حجم پروژه

سال پایان
 پروژه
سال شروع 
پروژه
محل اجرا

نام کارفرما

شرح مختصری از پروژه های انجام شده ردیف
             
  در حال اجرا 1389/01 بندر ماهشهر پتروشیمی اروند عملیات Coloring & Marking خطوط لوله کشی سایت 1
20000 متر مربع در حال اجرا 1389/01  آبادان  ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی 
 کارفرمای اصلی پالایشگاه آبادان
انجام  عملیات رنگ آمیزی خطوط لوله فاز 3 
پالایشگاه آبادان
2
75000 متر مربع در حال اجرا 1388/07  آبادان  ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی 
 کارفرمای اصلی پالایشگاه آبادان
انجام  سند بلاست و رنگ آميزي مخازن فاز 3 
پالایشگاه آبادان
3
11000 مترمربع در حال اجرا 1388/02 بندر ماهشهر پتروشیمی اروند اجرای   عملیات مربع اسید پروفینگ
(لمینیت ، آجرکاری و کاشی کاری ضد اسید)
4
4000 مترمربع 1388/12 1388/06 بندر ماهشهر پتروشیمی اروند اجرای  عملیات واتر پروفینگ  5
10000 متر مربع  1388/08 1388/04 بندر ماهشهر پتروشیمی اروند اجرای عملیات اپوکسی کف و ستون ها بتنی 6
46000 متر مربع  1388/2 1385/08 دارخويين-اهواز   جهان پارس 
كارفرماي اصليEni 
اجراي سندبلاست ورنگ آميزي خطوط لوله بین چاهها و
 تجهیزات سر چاهی و فاز 2 پلنت دارخوین
7
80000 مترمربع 2008 2007/01 عسلويه TIJD
كارفرماي اصلي پتروپارس
 
انجام  رنگ آميزي خطوط لوله وتجهيزات
 فاز 6.7.8 پارس جنوبي
8
ـــــــــ 2007/01 2006/07 عسلويه TIJD
كارفرماي اصلي پتروپارس
 
تامين متريال  ، نفرات و تجهيزات 
فاز 6.7.8 پارس جنوبي
9
3000 متر مربع  1387/06 1387/01 فاز 1 پارس جنوبي
عسلويه
T.M.C انجام سند بلاست و رنگ آميزي مخازن  10
38000 متر مربع 1387/8 1387/04 تهران نيروي هوايي ارتش 
جمهوری اسلامی ایران
انجام   آماده سازي و رنگ آميزي آشيانه  747 
فرودگاه مهرآباد
11
8000 متر مربع 1387/12 1387/03 خرمشهر وزارت دفاع كشتي سازي شهيد موسوي انجام  سند بلاست و رنگ آميزي لندينگ كرافت  12
ـــــــــ 1385/11 1385/08 درود 3- جزيره خارك پتروفك
 كارفرماي اصلي توتال
اجراي پوششهاي خاص داخل مخازن افقی نمك زدايي   13
3700 متر مربع 1385/07 1385/04 جزيره خارك فراساحل 
كارفرماي اصلي نفت فلات قاره
اجراي  سند بلاست رنگ آميزي و
 نوار پيچي خط لوله "24 ابوذر 
14
2860 متر مربع  1385/06 1385/03 جزيره خارك مهندسين مشاور ناموران
 كارفرماي اصلي پيدمكو
اجراي سند بلاست رنگ آميزي و نوار پيچي خط لوله
 "20 فروزان و تغيير مسير "24 ابوذر خارك 
15
14000 متر مربع 1383/12 1383/02 درود 3- جزيره خارك جهان پارس پتروفك 
كار فرماي اصلي توتال
 
اجراي  پوششها ضد حريق پروژه  16
50000 متر مربع  1384/07 1382/04 درود 3- جزيره خارك جهان پارس پتروفك 
كار فرماي اصلي توتال
 
اجراي  سند بلاست رنگ آميزي و عايق  17